Діагностика і контроль у виховному процесі в школі


1 зірочка2 зірочки3 зірочки4 зірочки5 зірочок (2 глосів, оцінка: 5,00)
Loading...

Скачати

Формування особистості відбувається під впливом багатьох факторів: сім′я, навколишнє середовище, засоби масової інформації та інших впливів, які відокремлювати неможливо. Школа спрямовує процес їх розвитку, заохочує та розвиває все позитивне в дітях, в разі необхідності цілеспрямовує їх перевиховання. Систематичне виявлення рівня вихованості дає можливість розглядати проблему вивчення ефективності виховання головним чином в школі. Вивчення не може ні охопити повністю результатів виховання, ні тим більше допомогти вдосконаленню виховання школярів. Воно покликане допомогти вихованню школярів.

Заступником директора з виховної роботи організовується контроль за станом виховної роботи, який здійснюється в процесі проведення позашкільних заходів, виховних годин, індивідуальної роботи з учнями класних керівників. Класними керівниками проводиться діагностика в роботі за такими напрямками, використовуючи програму вивчення школяра:,

 • з дітьми девіантної поведінки,
 • загального вивчення рівня вихованості учнів,
 • загальні відомості про учня, батьків, стан здоров′я учнів загальний розвиток школяра,
 • участь у громадській діяльності, ставлення до фізичної праці,
 • рівень дисциплінованості,
 • інтереси, здібності, нахили,
 • рейтинговий моніторинг навчально-виховних досягнень учнів,
 • рівень соціалізації і комунікабельності.

Кожен класний керівник у процесі діагностики складає портфоліо учнів де всі ці спостереження і результати аналізуються: в класі, обговорюються індивідуально, у співбесідах з батьками, вчителями та ін.

Найяскравішим показником рівня вихованості дітей є залучення їх до різних форм виховної роботи: класних та шкільних заходів, творчих робіт, тренінгів, спортивної  діяльності, трудовій діяльності, мистецьких та інтелектуальних конкурсах, предметних олімпіадах, КТС та ін. Тільки у життєвій практиці дитина розкриває свої здібності, використовує можливості про які інколи вона і не здогадується. І тут мета наставника створити такі умови та таку систему роботи, яка дасть можливість  в найбільшій мірі виявити, розкрити нахили, здібності дитини, спонукає до сприйняття неординарних рішень, розвитку креативності.

Заступником директора з виховної роботи контролюється виконання планів виховної роботи класними керівниками.

Така перевірка передбачає:

 • аналіз планування виховної роботи із класом та його виконання:
 • участь класу у проведенні загальношкільних заходів;
 • проведення виховної роботи класним керівником: бесід, зборів, інших масових заходів;
 • робота з активом класу;
 • індивідуальна виховна робота з учнями, проведення психолого-педагогічних досліджень, робота щодо запобігання правопорушень;
 • здійснення педагогічного керівництва роботою учнівського самоврядування;
 • анкетування класних керівників, учнів;
 • робота з батьками щодо виховання учнів;
 • зв′язок з учителями-предметниками та адміністрацією школи з метою вироблення єдиного підходу і єдиних дій у вихованні учнів;
 • робота з охорони життя і здоров′я дітей, запобігання дитячого травматизму.

Наприкінці семестру згідно з річним планом роботи школи заступник директора з ВР вивчає і узагальнює стан морального, трудового, військово-патріотичного, естетичного, правового, фізичного виховання учнів, здійснення педагогічного керівництва діяльністю учнівського самоврядування, виховання громадянсько-політичної активності школярів, стан професійної орієнтації учнів.

Контролюються також такі питання:

 • робота з дітьми, схильними до правопорушень; з дітьми та сім′ями, які потребують підвищеної педагогічної уваги;
 • робота шкільного музею;
 • участь учнів у районних, обласних, Всеукраїнських конкурсах;
 • участь учнів в конкурсах дитячої творчості;
 • робота шкільної бібліотеки;
 • робота з батьками та громадськістю;
 • ведеться робота методичного об′єднання класних керівників.

Важливим аспектом контрольно-аналітичної діяльності є вивчення передового досвіду класних керівників, вихователю ГПД, керівників гуртків, шкільного музею.

Зовнішні показники (правопорушення, скарги жителів села і т.п.) повідомляють про рівень вихованості, тобто наявність покращення виховної роботи, яка діє в школі, достатньо ефективна чи ні. На випадок погіршення показників рівня вихованості школа вносить корективи в діючу систему виховної роботи та плани виховної роботи класних керівників.