План засідань МО вчителів природничо-математичного циклу


1 зірочка2 зірочки3 зірочки4 зірочки5 зірочок (5 глосів, оцінка: 4,20)
Loading...

 Орієнтований план роботи МО вчителів природничо-математичного циклу  

№ з/п

Зміст

Термін виконання

Відповідальний

1. Аналіз роботи за минулий рік. Завдання на 2012-2013 н.р. Серпень Керівник МО
2. Напрямки роботи на ІІІ етапі обласної проблеми «Креативна освіта для розвитку інноваційної особистості» Серпень Керівник МО
3. Вивчення нормативних документів, рекомендацій, критерій оцінювання Серпень Всі члени МО
4. Організація роботи МО на 2012-2013 н.р. Затвердження плану роботи Вересень Керівник МО
5. Підготовка до педагогічної ради «Коучинг в освіті – запорука формування креативного інноваційного учасника НВП» Вересень Члени МО
6. Складання графіка відкритих уроків учителів, позаурочних заходів з предмета Вересень Керівник МО
7. Обговорення проведених відкритих уроків Протягом року Всі вчителі МО 
8. Корекція календарних планів учителів, проведення співбесід щодо знання вимог програм, календарного планування, затвердження планів Вересень Всі вчителі МОЗДНВР
9. Організація роботи з молодим учителем Постійно Наставник
10. Підготовка і проведення І етапу (шкільного) олімпіад Жовтень Вчителі-предметники
11. Ознайомлення вчителів, які будуть атестуватися, з положенням про атестацію Жовтень ЗДНВР
12. Підготовка і участь учнів у ІІ етапі Всеукраїнських предметних олімпіад Листопад-грудень Вчителі-предметники
13. Участь у Міжнародних та Всеукраїнських конкурсах Протягом року Члени ШМО
14. Участь у педагогічних читаннях та психолого – педагогічних семінарах на ІІІ організаційно-моделюючому етапі роботи над обласним науково-методичним проектом Протягом року Члени ШМО
15. Аналіз результатів участі учнів у ІІ етапі та підготовка до ІІІ етапу Всеукраїнських предметних олімпіад Грудень Вчителі-предметники
16. Участь в засіданнях МР та роботі творчих груп Протягом року Члени ШМО
17. Результативність моніторингу якості знань учнів за І семестр Січень Керівник МО
18. Підготовка до педагогічної ради «Творчість класного керівника: шляхи звільнення від стереотипів та шаблонів» Січень-лютий Члени МО
19. Аналіз, самооцінка та корекція власної педагогічної діяльності вчителя як результат підвищення кваліфікації Лютий Поставець Л.В.
20. Експертиза досвіду роботи та творчий звіт вчителів, що атестуються на встановлення (підтвердження) категорії Березень ЗДНВР
21. Підготовка і проведення ДПА, звільнення від ДПА Травень, червень Керівник МО, члени МО
22. Підготовка до педагогічної ради про переведення учнів до наступних класів, нагородження похвальними листами Травень Члени МО
23. Моніторинг дослідження знань за ІІ семестр, рік. Травень Керівник МО
24. Виконання планів ШМО за 2012-2013 н.р. і визначення напрямків роботи на наступний навчальний рік Травень – червень Керівник МО, члени МО

 

Тематика засідань МО вчителів природничо-математичного циклу

ВЕРЕСЕНЬ

1.Визначення напрямків роботи  МО на ІІІ організаційно-моделюючому етапі обласного науково-методичного проекту «Креативна освіта для розвитку інноваційної особистості» та затвердження плану роботи на новий 2012-2013 навчальний рік.       

Л.В.Поставець

2.Ознайомлення вчителів з документами МО України і рекомендаціями обласного та районного управління освіти щодо вивчення навчальних дисциплін в 2012 – 2013н.р., зміни в програмах і підручниках

В.І.Мольцан

3. Корекція навчальних планів і програм з урахуванням формування креативних педагогічних ідей в системі освіти 

  4. Подорож сторінками фахових газет, журналів

                                                        О.В.Третяк

         ГРУДЕНЬ

1. Організація роботи з обдарованими дітьми, аналіз підсумків І і ІІ та  підготовка до ІІІ етапу Всеукраїнських предметних олімпіад.

В.І.Мольцан

2. Самоаналіз, аналіз та обговорення відкритого уроку Л.В.Поставець з метою вивчення методів формування інформаційно-комунікаційних компетентностей на уроках математики.

Всі члени МО

3. Круглий стіл «Роль класного керівника в розвитку креативної особистості»

Л.В.Поставець

4. Огляд новинок методичної, психолого-педагогічної літератури

З.А.Оверко

ЛЮТИЙ

1. Доповідь «Формування екологічної компетентності учнів  в умовах принципів школи сталого розвитку»          

О.П.Мацишина

2. Аналіз моніторингового дослідження знань учнів за І семестр.

В.І.Мольцан

3. Організація повторення навчального матеріалу з метою підготовки до ДПА та ЗНО

Г.Д.Сафонюк

4. Поповнення кабінетів методичною літературою, дидактичними матеріалами.

ЧЕРВЕНЬ

1.  Результати ДПА, моніторингового дослідження за рік та підведення підсумків участі учнів у Міжнародних та Всеукраїнських конкурсах

В.І.Мольцан

2. Виконання планів ШМО за 2012-2013 н.р. та визначення напрямків роботи на 2013-2014 н.р.

Л.В.Поставець

3. Представлення результатів роботи по створенню власної методичної бази доробків учителів.

Всі члени МО