План засідань МО вчителів гуманітарного циклу


1 зірочка2 зірочки3 зірочки4 зірочки5 зірочок (Поки що не має оцінок)
Loading...

Орієнтований план роботи МО вчителів гуманітарного  циклу 

№ з/п Зміст Термін виконання Відповідальний
1. Аналіз роботи за минулий рік. Завдання на 2012-2013 н.р. Серпень Керівник МО
2. Напрямки роботи на ІІІ етапі обласної проблеми «Креативна освіта для розвитку інноваційної особистості» Серпень Керівник МО
3. Вивчення нормативних документів, рекомендацій, критерій оцінювання Серпень Всі члени МО
4. Організація роботи МО на 2012-2013 н.р. Затвердження плану роботи Вересень Керівник МО
5. Підготовка до педагогічної ради «Коучинг в освіті – запорука формування креативного інноваційного учасника НВП» Вересень Члени МО
6. Складання графіка відкритих уроків учителів, позаурочних заходів з предмета Вересень Керівник МО
7. Обговорення проведених відкритих уроків Протягом року Всі вчителі МО 
8. Корекція календарних планів учителів, проведення співбесід щодо знання вимог програм, календарного планування, затвердження планів Вересень Всі вчителі МОЗДНВР
9. Участь членів МО в обласній педагогічній ярмарці Протягом року Всі вчителі МО 
10. Підготовка і проведення І етапу (шкільного) олімпіад Жовтень Вчителі-предметники
11. Ознайомлення вчителів, які будуть атестуватися, з положенням про атестацію Жовтень ЗДНВР
12. Підготовка і участь учнів у ІІ етапі Всеукраїнських предметних олімпіад Листопад-грудень Вчителі-предметники
13. Участь у Міжнародних та Всеукраїнських конкурсах Протягом року Члени ШМО
14. Участь у педагогічних читаннях та психолого – педагогічних семінарах на ІІІ організаційно-моделюючому етапі роботи над обласним науково-методичним проектом Протягом року Члени ШМО
15. Аналіз результатів участі учнів у ІІ етапі та підготовка до ІІІ етапу Всеукраїнських предметних олімпіад Грудень Вчителі-предметники
16. Участь в засіданнях МР та роботі творчих груп Протягом року Члени ШМО
17. Результативність моніторингу якості знань учнів за І семестр Січень Керівник МО
18. Підготовка до педагогічної ради «Творчість класного керівника: шляхи звільнення від стереотипів та шаблонів» Січень-лютий Члени МО
19. Аналіз, самооцінка та корекція власної педагогічної діяльності вчителя як результат підвищення кваліфікації Лютий Трофімова О.В.Загорська Л.П.
20. Експертиза досвіду роботи та творчий звіт вчителів, що атестуються на встановлення (підтвердження) категорії Березень Трофімова О.В.Загорська Л.П.
21. Підготовка і проведення ДПА, звільнення від ДПА Травень, червень Керівник МО, члени МО
22. Підготовка до педагогічної ради про переведення учнів до наступних класів, нагородження похвальними листами Травень Члени МО
23. Моніторинг дослідження знань за ІІ семестр, рік. Травень Керівник МО
24. Виконання планів ШМО за 2012-2013 н.р. і визначення напрямків роботи на наступний навчальний рік Травень – червень Керівник МО, члени МО

Тематика засідань МО вчителів гуманітарного циклу

ВЕРЕСЕНЬ

1.Визначення напрямків роботи  МО на ІІІ організаційно-моделюючому етапі обласного науково-методичного проекту «Креативна освіта для розвитку інноваційної особистості» та затвердження плану роботи на новий 2012-2013 навчальний рік.       

О.В.Трофімова

2.Ознайомлення вчителів з документами МО України і рекомендаціями обласного та районного управління освіти щодо вивчення навчальних дисциплін в 2012 – 2013н.р., зміни в програмах і підручниках

І. В.Слюсар

3. Корекція навчальних планів і програм з урахуванням формування креативних педагогічних ідей в системі освіти 

О.В.Трофімова, В.І.Мольцан

  4. Подорож сторінками фахових газет, журналів

Загорська Л.П.

         ГРУДЕНЬ

1. Організація роботи з обдарованими дітьми, аналіз підсумків І і ІІ та  підготовка до ІІІ етапу Всеукраїнських предметних олімпіад.

О.В.Трофімова

2. Самоаналіз, аналіз та обговорення відкритого уроку  з мультимедійною підтримкою О.В.Трофімовой   

                                                                                  О.В.Трофімова, всі члени МО

3. Круглий стіл «Роль класного керівника в розвитку креативної особистості»

Л.П.Загорська, всі члени МО

4. Огляд новинок методичної, психолого-педагогічної літератури

З.А.Оверко

БЕРЕЗЕНЬ

1. Доповідь «Проблема формування мотивації навчальної діяльності школярів – негайна необхідність сьогодення »                               О.В.Тімченко

2. Самоаналіз, аналіз та обговорення відкритих уроків  Л.П.Загорської  та Кольгіної Т.О.

Л.П.Загорська, всі члени МО

3. Аналіз моніторингового дослідження знань учнів за І семестр. Організація повторення навчального матеріалу з метою підготовки до ДПА та ЗНО.                                                                                               

О.В.Трофімова

4. Поповнення кабінетів методичною літературою, дидактичними матеріалами.

ЧЕРВЕНЬ

1.  Результати ДПА, моніторингового дослідження за рік та підведення підсумків участі учнів у Міжнародних та Всеукраїнських конкурсах

І.В.Слюсар

2. Виконання планів ШМО за 2012-2013 н.р. та визначення напрямків роботи на 2013-2014 н.р.

О.В.Трофімова

3. Представлення результатів роботи по створенню власної методичної бази доробків учителів.

Всі члени МО