24th Жовтень
2011 року

Забезпечення креативного розвитку особистості через інноватику змісту викладання біології в Зорянській ЗОШ І-ІІІ ст.


1 зірочка2 зірочки3 зірочки4 зірочки5 зірочок (1 глосів, оцінка: 5,00)
Loading...

Скачати

Люди, схожі на мене, упевнені у своїй так званій геніальності вже
у восьми-, дев’яти-, десятирічному віці… Я завжди дивувався:
«Чому ніхто не відкрив мене? Невже у школі ніхто не помічав,
що я більш здібний, ніж хто-небудь інший?
Що, учителі настільки нерозумні? Усе, що вони мають,
це інформація, яка мені не потрібна. Чому ніхто не помічав мене?»

Джон Леннон

Проблема використання в дидактичному процесі креативних методів  розвивального навчання учнів особливо актуальна на сучасному етапі роботи над науково-методичним проектом «Розвиток креативності учасників навчально-виховного процесу через інноватику змісту освіти», в період становлення національної системи освіти і збагачення її новим змістом.

Відповідно до плану роботи школи з 01.09.11-10.10.11.,реалізовуючи науково-методичну проблему  адміністрацією школи вивчено питання   щодо забезпечення креативного розвитку особистості через інноватику змісту викладання біології.

Із метою забезпечення креативного розвитку особистості учня під час навчального процесу на уроках біології сучасна дидактика рекомендує збагачувати традиційні методи навчання креативними –  такими прийомами та способами, які  б були орієнтовані на створення учнями власних освітніх продуктів, сприяли б формуванню в суб’єктів навчання мотивації, майбутньої професійної діяльності та змістовних життєвих настанов, високого рівня активності й екологічної свідомості в навчально-пізнавальній діяльності, створенню умов для активного самостійного набуття учнями загальнонаукових та частковопрофесійних знань, навичок та вмінь.  Тому вчитель біології Третяк Олена Василівна(викладає біологію у 7-11 класах – 13,5 год.) проводить цілеспрямовану роботу щодо вищезазначених напрямків роботи.

Календарні плани складено оптимально з урахуванням рівня розвитку учнів класів, резервні години планується використати для узагальнюючих уроків та уроків контролю і оцінювання навчальних досягнень учнів. Учитель творчо підходить до реалізації змісту програми, вдало добирає об’єкти для вивчення та включає у зміст освіти приклади зі свого регіону, звертаючи увагу на проблеми рідної місцевості, співставляючи з глобальними проблемами людства.

Вчител біології постійно підвищує свій науковий і методичний рівень викладання, велику увагу приділяє основним біологічним теоріям і закономірностям, основним поняттям, віддає перевагу практичній спрямованості вивчення предмету, зміцнює зв’язки навчання з життям, поглиблює професійну орієнтацію школярів на сільськогосподарські професії. Відвідані уроки  характеризуються раціональністю вибору типу уроку, логічністю та завершеністю кожного його етапу. Учитель кожний урок розглядає не як окрему ланку, а як частину процесу формування знань, умінь і навичок із теми.

Оптимально поєднуються форми, методи, прийоми та засоби навчальної роботи вчителя на уроці, а пріоритетне застосування вчителем таких видів роботи , як «Мозковий штурм», «Мікрофон», «Втрачена інформація», «Лист двійочника», «Хто швидше»,  «Конкурс хвастунів»,  «Рибалка», «Лови помилку» та ін. сприяють формуванню в учнів умінь і знань як в теоретичній, так і в практичній діяльності. Гра розвиває, виховує, розважає, являється ефективним засобом впливу на неконтактних дітей, стимулює до творчості, розкриття індивідуальних творчин здібностей, прийняття креативних рішень. Вона вимагає від учнів ініціативності, цілеспрямованості, створює ситуацію вільного спілкування, забезпечує унікальну форму для індивідуального нестандартного розв’язання проблем.

Ефективність засвоєння навчального матеріалу забезпечується проведенням на уроках біологічних експериментів, дослідів, використанням  мультимедійних демонстрацій при поясненні тем. Деякі практичні роботи, наприклад, «Вегетативне розмноження рослин», «Втома в разі статистичного й динамічного навантаження» та ін., школярі проводять дома.

Учитель залучає учнів до культури збору та обробки матеріалу, зібраного з мережі Інтернет, енциклопедій, періодики та ін.. Співпрацюючи з учнями, виготовлено  мультимедійні презентації, якими користуються під час проведення уроків та гуртковій дослідницькій роботі :

 • «Первоцвіти краю»
 • «Статеве розмноження рослин»
 • «Вегетативне розмноження троянд»
 • «Пташиний грип»
 • «Різноманітність мохоподібних»
 • «Розмноження мохів»
 • «Охорона птахів»
 • «Систематика птахів»
 • «Зовнішня і внутрішня будова листка» та ін..

На базі кабінету створено «мультимедіатеку» – каталог навчальних роликів, фільмів, презентацій на різноманітні теми:

§  «Поява і еволюційний розвиток людини»

§  «Будова органів клітини»

§  «Будова головного мозку»

§  «Ембріональний розвиток комах»

§  «Шкідливі звички» та ін..

Якісно виконується практична чстина програми – лабораторні та практичні роботи. Вчителем використовуються друковані зошити, схвалені  Комісією з біології, екології та природознавства Науково-методичної ради з питань освіти Міністерства освіти  і науки України, але лабораторні і практичні завдання в них адаптуються з урахуванням психолого -педагогічних особливостей учнів класу, їх можливостей.

Велику увагу учитель приділяє роботі з обдарованими дітьми на всіх етапах роботи (в урочний час, позакласній та гуртковій роботі, науково-дослідницькій діяльності на пришкільних ділянках, виконанні проектів, підготовці до конкурсів, олімпіад  та ін..). Всі ці учні є членами гуртка «Світ природи». Важливу роль у забезпечені креативного розвитку відіграє дослідницька робота на пришкільних навчально-дослідницьких ділянках. Вже проведено ряд цікавих дослідів:

Ø «Вплив поливу на врожайність помідорів»

Ø «Захист сходів помідорів від весняних заморозків»

Ø «Вплив різних способів вегетативного розмноження цибулі на її врожайність »

Ø «Використання сіток для полегшення збору картоплі»

Ø «Вплив штучного запилення кукурудзи на її врожайність».

Описи дослідів, їх результати і висновки учні заносять у спеціальні щоденники, по яких готують звіти. Звіти вчимося оформлювати, додаєм колекції,гербарії, наливні препарати тощо.

Вчителем створено банк даних здібних і обдарованих дітей, ведеться моніторинг вступу до НЗ з пріоритетом природничих дисциплін.   Учні школи мають певні результати системної роботи під керівництвом вчителя.  Наприклад, Загорська Елла (нині учениця 11 класу) виконала роботу за проектом «Заповідник-урочище Балка Крутенька». В цьому році підготувала звіт по проекту «Вплив пасинкування гарбузів на їхню врожайність». Результати досліду будуть представлені на обласному змаганні юннатів.  Унчуленко Дар’я  (11 кл) брала участь у дослідницькому проекті в межах Всеукраїнського конкурсу «До чистих джерел» за темою «Вивчення джерела Срібниця», продовжує роботу над даним проектом. Сєрков Сергій (11 кл) працює над проектом «Вплив автостради на довкілля».  Щороку учні пробують свої сили у Всеукраїнському інтерактивному природничому  конкурсі «Колосок».

Формуванню навичок самостійної  роботи, вмінь пошуку необхідної інформації, умінню аналізувати і систематизувати відібраний матеріал слугує робота над проектами. До проектної діяльності залучні учні 6-11 класів, які зараз працюють над проектами:

 • «Первоцвіти»
 • «Вплив автостради на довкілля»
 • «Порироку в балці Крутенькій»
 • «Чому зникає річка Зорянка»
 • «Вплив смітників на природу»
 • «Природні перлини нашого краю»
 • «Вплив на природу гірничо-перербної промисловості»
 • «Еклогічні пролеми краю» та ін.

У процесі розробки проектів учні ознайомлюються з новими фактами, отримують цікаву інформацію, переживають радість відкритя, відчувають себе дослідниками, вчаться креативно мислити. Пізнання при цьому важливе, але воно відбувається саме під час та за рахунок творчої діяльності учня. Головним результатом є отримання нового продукту – власно  виконаного проекту. Результати проектної дослідницької діяльності використовуються на уроці біології . Наприклад, на уроці по темі  «Дія екологічних факторів» використовуються результати досліду «Вплив строків висіву на врожайність моркви», де учні аналізують вплив місцевих природніх факторів, роблять висновки. Результати досліду  «Біологічні засоби збереження  і підвищення продуктивності грунту »використовуються при вивченні теми «Грунт» в 7 класі і т.д.  Ці форми роботи сприяють самореалізації обдарованих та здібних учнів, забезпечують креативний розвиток, сприяють свідомому прийнятті рішень, вибору напрямку майбутньої професійної  діяльності.

Аксіоми креативного навчання

Великого значення набуває особистість педагога. Він повинен бути яскравою, талановитою, творчою особистістю. Саме креативний педагог може навчити креативності  іншого.

Головним фактором креативного навчання є ініціатива учнів. Учень тут уже перестає бути об’єктом впливу і стає повноправним суб’єктом спілкування. Він несе відповідальність за свою роботу у такій самій мірі, як вчитель — за свою.

Креативне навчання є не що інше як навчання творчості, і саме воно є також  творчою  діяльністю.

Головним показником інновації є прогресивне начало в розвитку школи у порівнянні з усталеними традиціями і масовою практикою.