2nd Лютий
2012 року

Інформація про стан методичної роботи в школі


1 зірочка2 зірочки3 зірочки4 зірочки5 зірочок (Поки що не має оцінок)
Loading...

Скачати з додатками

  Найважливішим  методом підвищення педагогічної майстерності вчителів, який об‘єднає в одне ціле всю систему роботи школи, є методична робота. Система методичної роботи має чітку структуру (див. додаток 1) Вона спрямована на всебічне підвищення компетентності та професійної майстерності кожного вчителя і є сукупністю заходів, що впроваджуються адміністрацією школи та вчителями в цілях оволодіння найбільш ефективними та раціональними методами та формами навчально-виховної роботи, творчого застосування їх на уроках та в позакласній роботі.

З 2010 року школа працює над науково-методичним проектом «Забезпечення креативного розвитку особистості учасників навчально-виховного процесу через інноватику змісту освіти», що відповідає науково-методичниму проекту району «Розвиток креативності – запорука формування інноваційної особистості» та області «Креативна освіта для розвитку інноваційної особистості» .

В 2011-2012 навчальному році, працюючи над другим організаційно-моделюючим етапом науково-методичного проекту, метою якого є обґрунтування моделі креативного освітнього закладу та створення умов для творчої активності учасників НВП, були визначені такі основні задачі:

 • наукове обґрунтування моделі креативного освітнього закладу
 • розробка відповідних проектів на рівні школи
 • координація діяльності методичної ради школи в забезпечені умов для підвищення творчої активності педагогічних кадрів

Виходячи з цього були визначені наступні пріоритети та завдання:

 1. Запровадження гнучких моделей організації НВП, відповідно до здібностей та нахилів учнів.
 2. Використання технологій продуктивного навчання з метою стимулювання креативності учнів.
 3. Впровадження інформаційних технологій у навчально-виховний процес.
 4. Моніторинг навчально-виховних досягнень та творчої компетентності учасників НВП.
 5. Підготовка учасників НВП до використання інноваційних технологій та реалізації завдань креативної освіти.

Найвищою формою колективної методичної работи завжди була і залишається педагогічна рада. Педагогічна рада є органом самоуправління колективу педагогів, на якому вони поєднують в собі функції об’єкта і

суб’єкта адміністративного внутрішкільного управління в відповідності з закріпленими за кожним з них повноваженнями та обов’язками. Тематика проведення педагогічних рад була актуальною та відповідала поставленій проблемі школи. В 2011-2012 н. р. були заплановані і проведені педагогічні ради наступної тематики:

 1. Аналіз роботи педагогічного колективу за 2010-2011 н. р., завдання на новий навчальний рік. Затвердження плану роботи школи на 2011-2012 н. р.
 2. Соціально орієнтоване навчання: проблеми, досвід, перспективи. Організація психолого-педагогічного супроводу розвитку креативного учасника НВП.
 3. Про підсумок навчально-виховної роботи школи за І семестр.
 4. Творчість учителя – управління самим собою. Творчий звіт вчителів, що атестуються.
 5. Про закінчення навчального року, переведення учнів до наступних класів та нагородження похвальними листами.

Кожна педагогічна рада чітко спланована, план-графік підготовки до педради розробляється творчими групами (динамічними та постійними), члена творчої групи мають свої  функції.

Методична рада координує науково-методичної роботи у школі. До її складу входять директор, заступники директора з навчально-виховної роботи, заступники директора з виховної роботи та керівники шкільних методичних об’єднань. Методична рада школи визначає й затверджує програми розвитку школи, координує діяльність усіх структурних одиниць методичної роботи, планує, узгоджує й аналізує проведення педагогічних заходів, керує роботою методичних об’єднань. Згідно з наказом по школі «Про організацію методичної роботи у 2011-2012 н.р.» проводить роботу щодо організації навчально-виховного процесу , методичних об’єднань вчителів-предметників і  методичного об’єднання класних керівників. Члени методичної ради брали участь у підготовці та проведенні педагогічних рад, загальношкільних семінарів, районних семінарів, інших методичних заходів.

Система методичної роботи з педагогами з метою реалізації проекту школи включає в себе такі форми роботи, які взаємодіють та доповнюють одна одну.

Індивідуальні: стажування молодих учителів, наставництво; самоосвіта педагогів; індивідуальні консультації; перепідготовка й атестація; взаємовідвідування уроків; робота вчителів над індивідуальною темою.
Групові форми роботи: робота методичної ради; методичні об’єднання вчителів-предметників, класних керівників; школа молодого вчителя.
Загальношкільні форми: робота педагогічної ради; психолого-педагогічні семінари; педагогічні читання; теоретичні семінари; круглі столи; методичні , районні, обласні, Всеукраїнські, Міжнародні виставки тощо.

У 2010-2011 навчальному році було підготовлено й проведено на базі школи семінар районного рівня для вчителів фізичної культури
та ведеться підготовка до семінару вчителів української мови та літератури.

У професійних учительських конкурсах «Учитель року» у номінації «Початкові класи» у 2010-2011 н.р. брала участь Сахарук Ірина Петрівна на районному і обласному рівнях.

Методичний кабінет забезпеує науково-методичне інформування педагогів під час проведення різноманітних загальношкільних методичних заходів. На базі методичного кабінету проходить стажування молоді спеціалісти, було організовано роботу шкільної атестаційної комісії, ради методичного кабінету.  Вивчалися такі питання:

 • Аналіз роботи МР за минулий 2010-2011 н.р.
 • Завдання на новий навчальний рік, затвердження педрадою річного плану роботи;
 • Напрямки роботи на ІІ етапі роботи над обласною проблемою «Креативна освіта для розвитку інноваційної особистості»;
 • Організація методичної роботи педагогічного колективу на 2011-2012 н.р.;
 • Організація творчих груп учителів для роботи щодо обґрунтування моделі креативного освітнього закладу;
 • Підготовка до педагогічної ради «Організація психолого-педагогічного супроводу розвитку креативного учасника НВП»
 • Аналіз підсумків шкільних олімпіад та участь учнів школи в районному етапі Всеукраїнських предметних олімпіад;
 • Організація педагогічних читань. Обґрунтування моделі креативного освітнього закладу.
 • Аналіз підсумків районного етапу Всеукраїнських предметних олімпіад;
 • Обговорення матеріалів атестації педагогів школи;
 • Результативність моніторингових досліджень знань учнів за І семестр;
 • Підготовка до педагогічної ради «Творчість учителя – управління самим собой».
 • Підготовка до педагогічної ради «Про переведення учнів до наступних класів, нагородження похвальними листами та звільнення від ДПА»
 • Виконання планів ШМО;
 • Аналіз роботи ШМО за 2011-2012 н.р. та визначення напрямків роботи на наступний рік;
 • Підготовка до проведення ДПА.

За результатами вивчення узагальнені матеріали, розроблені рекомендації щодо усунення виявлених недоліків. Працював психолого-педагогічний семінар, протягом року були проведені заняття з різними категоріями педагогічних працівників, на яких обговорювалися питання:

 • Практичне впровадження креативної освіти в сучасній школі
 • Організація психолого-педагогічного супроводу розвитку креативного учителя.

На базі кабінету сформовано систему внутрішкільного контролю за якісним виконанням навчального плану, програм та ін.. Для прозорості і гласності контролю є моніторинговий екран, в якому висвітлюється професійні досягнення вчителів, вчасність виконаних доручень та їх якість, участь у шкільних, районних та обласних заходах. Цей моніторинг дозволяє здійснювати самоконтроль, взаємоконтроль, адміністративний контроль та є ефективним засобом для стимулювання активності педагогічного колективу.         Методична робота узгоджена з планом роботи школи і містить такі розділи:

1) орієнтований план роботи методичної ради;

2) план занять психолого-педагогічних семінарів, педагогічних читань;

3) план роботи професійної адаптації молодих вчителів;

4) план інструктивно-методичних нарад. Видано наказ про організацію методичної роботи.

В школі діють чотири методичні об єднання вчителів, що працюють над своїми методичними проблемами, які тісно пов’язані з методичними задачами школи:

1. ШМО вчителів початкових класів: «Розвиток основних видів компетентностей молодших школярів шляхом впровадження інноваційних технологій навчання та виховання»;

2. ШМО вчителів природничо-математичного циклу «Розвиток інноваційної особистості, здатної до життєтворчості та самореалізації у нових соціальних умовах»;

3. ШМО вчителів гуманітарного циклу «Впровадження інноваційних педагогічних технологій для забезпечення креативного розвитку учня»;

4. ШМО класних керівників «Формування ключових компетентностей у процесі розвитку креативної особистості»

 На засіданнях МО заплановано обговорення таких актуальних питань як:

1. Визначення напрямків роботи  МО на ІІ організаційно-моделюючому етапі обласного науково-методичного проекту «Креативна освіта для розвитку інноваційної особистості» та затвердження плану роботи на новий 2011-2012 навчальний рік.

2. Корекція навчальних планів і програм з урахуванням формування креативних педагогічних ідей в системі освіти

3. Аналіз підсумків шкільних, районних предметних олімпіад, участь у обласному етапі. Організація роботи з обдарованими дітьми за шкільним  проектом «Виховати творчу особистість» .

4.Обговорення матеріалів педагогічних читань та  моделі «Креативний навчальний заклад»

5. «Впровадження активних та інтерактивних методів навчання з метою виховання креативної особистості»

6.  Результати ДПА, моніторингового дослідження навчально-виховних досягнень учасників НВП за рік та підведення підсумків участі учнів у Міжнародних та Всеукраїнських конкурсах.

Всі питання, які виносилися на обговорення методичних об’єднань, узгоджені з планом методичної роботи. Так  результатом спільної роботи є модель креативного закладу.

Так як в школі працюють два молодих спеціаліста, сплановано роботу по їх професійній адаптації і передбачено такі форми роботи: практична допомога, діагностування, методична порада, методична допомога, взаємовідвідування уроків, підвищення педагогічної майстерності. До кожного з них прикріплений наставник (керівник МО).

 Стабільність кадрового складу, віковий та практичний досвід педагогічної роботи колективу обумовлюють достатньо високий рівень працездатності, забезпечують вирішення інноваційних ідей розвитку школи.

Із 18 вчителів, які працюють в школі в 2011/2012 навчальному році, 15 мають вищу освіту (83%),  1 вчитель має базову вищу освіту (бакалавр) – 6% , 2 вчителі – середню спеціальну (11%).

Склад педагогів за кваліфікацією:

 • Спеціаліст вищої категорії –   9 (50%);
 • Спеціаліст першої категорії – 3 (17%);
 • Спеціаліст другої категорії –  2 (11%);
 • Вчитель-методист –                 2 (11%);
 • Старший учитель –                  8 (44%).

Атестація вчителів у школі організована і проводиться згідно з Законами України «Про освіту», «Про загальну середню освіту» та згідно з «Типовим положенням про атестацію педагогічних працівників», затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України від 06.10.2010 № 930, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14 грудня 2010 р. за № 1255/18550.

Атестація педагогічних працівників – одне з найважливіших і складних управлінських та методичних питань, це комплексна оцінка рівня кваліфікації, педагогічної компетентності й професіоналізму та продуктивної діяльності працівників закладу освіти.

Атестація педагогічних працівників проводиться з метою:

 • стимулювання цілеспрямованого безперервного підвищення рівня професійної компетентності педагогічних працівників;
 • росту їх професійної майстерності, розвитку творчої ініціативи, підвищення престижу й авторитету;
 • забезпечення ефективності навчально-виховного процесу.

У школі складено перспективний план атестації педагогічних працівників, який передбачає проходження атестації вчителями не рідше, ніж один раз на п’ять років. За атестаційний період кожен учитель веде власне портфоліо що свідчить про особистісний ріст та містить матеріали досвіду роботи, здобутки, методичні наробки, моніторингові дослідження власні та учнів. Здатність вчителя до постійного самовдосконалення, навчання протягом життя, визначається наступними напрямками (див. додаток 2)

Згідно з перспективним планом складається план-графік атестації на кожен навчальний рік по школі та на кожного вчителя окремо. За останні роки (2008-2011) з 18 учителів школи, атестувалися – 16, в 2012 році заплановано атестацію молодого спеціаліста Журавля М.М.

 

Кількість педагогічних працівників

Навчальний рік

2008

2009

2010

2011

Всього атестувалося

2

5

5

4

В тому числі:вища категорія

1

1

4

3

І категорія

2

ІІ категорія

1

1

1

Спеціаліст
Без категорії

1

1

Присвоєно звання:«Вчитель-методист»

1

«Старший учитель»

2

3

2

Відповідно до перспективного плану школи та за графіком ДОІППО вчителі вчасно проходять курсову перепідготовку, що передує атестації.

В школі існує і постійно оновлюється банк обдарованих та здібних дітей. В цьому навчальному році із 40 учнів, які брали участь в ІІ районному етапі Всеукраїнських предметних олімпіад, 21 з них зайняли призові (І – ІІІ) місця, а 3 учня стали учасниками ІІІ обласного етапу. До того ж 1 учень став переможцем (ІІ місце) конкурсу імені Яцика та 1 учень (ІІІ місце у другому етапі) ІІ Міжнародного мовно-літературного конкурсу імені Т.Шевченка.

Учні нашої школи – активні учасники Міжнародних та Всеукраїнських інтелектуальних конкурсів: «Колосок», «Російське ведмежатко», «Левеня», «Кенгуру», «Кришталева сова», «Гринвіч» та ін.

Поруч з позитивними результатами в методичній роботі колективу є і певні недоліки:

 • недостатньо ведеться робота по узагальненню педагогічного досвіду;
 • недостатньо організовано взаємовідвідування уроків учителями-предметниками в рамках МО;
 • недостатній рівень навичок самоаналізу і самоконтролю деяких вчителів;
 • недостатньо ведеться робота для підвищення рівня навчальних досягнень учнів слабовстигаючих, здібних і обдарованих.

Певним недоліком в методичній роботі школи є несистемність роботи з батьками; недостатній зв’язок ради школи, педагогічного колективу і батьківського комітету. Не спостерігається тенденції до співпраці творчих груп вчителів і батьків для вирішення певних завдань в НВП.