11th Серпень
2011 року

Інноваціі в школі


1 зірочка2 зірочки3 зірочки4 зірочки5 зірочок (Поки що не має оцінок)
Loading...

Інформація про здійснення інноваційної освітньої діяльності в школі у 2010 – 2011 навчальному році

Згідно положення «Про здійснення інноваційної освітньої діяльності» затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 07.11.2000 № 522, з метою встановлення порядку здійснення інноваційної освітньої діяльності відповідно до чинного законодавства України, зокрема Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту». В 2010 – 2011 н.р. в школі впроваджується і продовжується робота по здійсненню інноваційної освітньої діяльності за наступними курсами.

1. Курс розвиток мислення за програмою і підручником «Планета міркувань» Ольги Гіль впроваджується в 2 класі вже другий рік (вчитель Сахару Ірина Петрівна). На початковому етапі впровадження на кожну дитину була заведена картка дослідження фізіологічного, психічного та соціального розвитку. Вже на сьогоднішній день можна говорити про підвищення рівня всіх складових розвитку дітей, розвивається логічне та аналітичне мислення – 50% учнів цього класу мають вищий рівень знань з математики, постійно підвищується розвиток мовлення – всі учні переказують, аналізують героїв та їх вчинки, критично мислять.

2. Спецкурс «Я і Україна. Довкілля» читається в усіх молодших класах. В основі його структури лежить дія дитини на шляху її природного розвитку відповідно до її вікових особливостей: 1,2 класи – «Запитую довкілля», 3 клас – «Спостерігаю довкілля», 4 клас – «Досліджую довкілля». Д′яченко Валентина Степанівна (4 клас) в підготовці до уроку практикує випереджувальні завдання, що стимулює розвиток самостійності та навички спостереження і аналізу навколишнього світу. Уроки з довкілля пов‘язує з історією, екологією, валеологією, народознавством. Оверко Зінаїда Анатоліївна (3 клас) та Межевська Валентина Яківна (1 клас) велику увагу приділяють необхідності збереження здоров′я, веденню здорового способу життя. Учителька часто на уроках застосовує інтерактивний метод навчання – аналіз проблеми. Діти аналізують життєві факти, роблять висновки, пропонують свої шляхи реалізації. Сахарук Ірина Петрівна (2 клас) в межах цього курсу широко реалізовую проектну діяльність. Наприклад, учні працювали над такими проектами: «Творча знахідка» «Дбаю про чистоту рідного села» «Берег річки Зорянки» «Дбаю про чистоту рідного села» «Квіти біля школи» «Чорнобривці на вікні» Уроків проводяться в природі, учні ходять на екскурсії в довкілля на території школи, села, та за його межами. Вчителі Сахарук І.П. і Д′яченко В.С. розробили уроки з курсу «Я і Україна. Довкілля» для 1 і 3 класів.

3. Превентивна програма тренінгового курсу «Школа проти СНІДу» (тренер Мольцан В.І.) розрахована на два роки. В цьому навчальному році за нею навчаються учні 8 класу (перший рік) та учні 9 класу (другий рік). В школі діє тренінговий кабінет, в якому проводяться не тільки заняття з даного курсу, а й години спілкування, основи здоров‘я. Під час вивчення цього курсу учні не тільки знайомляться з шляхами зараження ВІЛ-інфекцією (Модуль 1. Базова інформація про ВІЛ/СНІД/ІПСШ), а й вчаться профілактичним діям з метою збереження здоров‘я (Модулі 2, 3. Відповідальна поведінка) та толерантному ставленню до ВІЛ-інфікованих людей (Модуль 4. «Ні»дискримінації. Підтримка людей, що живуть з ВІЛ.).

4. Курс «Європейський вибір України» впроваджується для учнів 10 класу вчителем історії Журавлем Миколою Миколайовичем. В школі створено і почав працювати Європейський клуб «Зоря». Намічені основні напрямки роботи, пов′язані з євроінтеграцією.

5. Курс «Інформатика» впроваджується для всіх учнів школи: 9 і 10 класи в межах інваріантної складової; 5,6,7 класи як факультативи з варіативної частини (вчитель Туманова О.Є.) ; для учнів 2-4 класів за комп‘ютерною програмою «Шукачі скарбів» О.В.Коршунової, яка розрахована на три роки навчання. В межах цього курсу учні опановують роботу в програмах «Калькулятор», «Блокнот», «Mscrosoft Power Poіnt».

6. Практикум з правопису української мови проводиться в 10 класі. Він розрахований для вивчення правопису протягом двох років (10-11 класи). В 10 класі повторюються такі розділи мовознавства: «Фонетика», «Будова слова», «Словотвір», «Морфологія». В 11 класі повторюється «Синтаксис», «Стилістика». В основі проведення занять використовуються принципи інтерактивного навчання: безпосередня участь кожного учня, який є активним шукачем шляхів вирішення тієї чи іншої проблеми; взаємного інформаційного збагачення, де учасники обмінюються набутим досвідом, одержаною інформацією. На заняттях використовуються такі інтерактивні технології як робота в парах, «Мікрофон», «Незакінчені речення», «Мозковий штурм», «Навчаючи учусь». Підводячи результати після вивчення кожної теми, було відмічено, що знання учнів стали більш ґрунтовними, глибокими. Поліпшилась активність учнів, з‘явилася зацікавленість до вивчення української мови.

7. Спецкурси «Хімія в побуті» (8 клас), «Розрахунки з розчинами» (9 клас), «Розв′язування задач з хімії» (10 клас) впроваджуються як факультативні (вчитель Сафонюк Г.Д.). Знання, що їх добувають учні під час вивчення курсу «Розрахунки з розчинами», тісно пов‘язані з формуванням ключових уявлень про професії, пов‘язані з хімією. Учні набувають практичних навичок застосування хімічних знань, тому передбачено виконання багатьох демонстраційних лабораторних та практичних робіт. Зміст навчального матеріалу відображає сучасні досягнення хімічної науки. Велика цінність цього курсу полягає в між предметних зв‘язках. Мета курсу «Хімія в побуті» полягає у забезпечені поглиблення і розширення знань про практичне застосування неорганічних речовин у повсякденному житті людини для формування екологічного стилю мислення та поведінки; набуття навичок самоосвіти.

8. “Абетка харчування” впроваджується вчителем Межевською В.Я. для учнів 1 класу. Цей курс є інтегрованим, широко використовуються міжпредметні зв′язки з основами здоров′я, «Я і Україна. Довкілля». Вчить основам правильного раціонального харчування для збереження здоров′я дітей. Має валеологічне спрямування.

9. Курс «Екологія» впроваджує вчитель біології Третяк Олена Василівна за власною авторською програмою для учнів 10 класу. Курс поєднує вивчення теоретичного матеріалу з практичними завданнями і спрямований на розширення знань про екологічний стан географічних оболонок Землі; вивчення основних екологічних понять та закономірностей, стану і розвитку біосфери як найбільшої природної системи, впливу факторів середовища на стан здоров‘я людей. Даний курс пробуджує інтерес учнів до вивчення природи та взаємозв‘язків між її компонентами; виховує культ здоров‘я та гармонійне співіснування з природою. Екологія – це синтетичний курс у якому узагальнюються й систематизуються знання набуті учнями під час оволодіння предметами природничо-гуманітарного циклу. Він надає можливість на практиці власною участю поліпшувати, зберігати і примножувати природу свого краю; виховує вмілих господарів Землі; готує до свідомого вибору професії.

Директор школи ____________ І.В.Слюсар