25th Листопад
2011 року

Довідка про роботу ГПД


1 зірочка2 зірочки3 зірочки4 зірочки5 зірочок (4 глосів, оцінка: 3,25)
Loading...

Скачати

Група продовженого дня в Зорянській ЗОШ І-ІІІ ст.. є однією із форм виховання дітей і допомагає організувати найсприятливіші умови для їхнього відпочинку, навчання і виховання, поєднання навчально-виховної роботи на уроках і в позаурочний час. Вона забезпе­чує, враховуючи вікові особливості, їхній розумовий, мораль­ний, естетичний, фізичний, духовний розвиток, створює умови для організації продуктивної праці, відкриває можливості все­бічного виявлення і розвитку індивідуальних, здібностей, запи­тів та інтересів дітей.
ГПД працює для учнів 1-4 класів у кількості 30 чоловік під керівництвом  вихователя  Лози  Наталії Анатоліївни. ( Закінчила  Криворізький державний педагогічний університет ,  факультет української філології, 1999р;  Мелітопольський державний педагогічний університет ім.Б. Хмельницького,  Факультет «Початкове навчання», 2011р., спеціаліст ІІ категорії,  2010 р.).   Вихователь ГПД постійно підвищує свій науковий і методичний рівень викладання, велику увагу приділяє морально-етичному вихованню. Творча, креативна, ініціативна, вимоглива до себе, справедлива, постійно працює над самоосвітою.

Успішна робота продовженого дня залежить не тільки від того, наскільки цілеспрямовано спланована робота, але й на­скільки правильно організований у ній режим.

Режим дня в групі  відповідає психолого-педагогічним, гігієнічним і віковим особливостям учнів і сприя­є перетворенню в єдиний гармонійний процес навчально-виховну роботу, відпочинок і трудову діяльність школярів.

При плануванні режиму роботи групи продовженого дня вихователь  враховує такі вимоги:

– відповідність режиму віковим особливостям школярів;

– педагогічне забезпечення чергування режимних момен­тів;

– раціональний розподіл часу на навчання, харчування, відпочинок, позакласні і позашкільні заходи, в тому числі максимальне перебування дітей на свіжому повітрі;

– чітку організацію роботи дитячого колективу, єдність ви­мог до дітей і контроль за їх діяльністю.

Орієнтуючись на рекомендовані режими і беручи до уваги місцеві умови (черговість проведення годин дозвілля і прогу­лянок на території школи, час роботи загально-шкільних гуртків і секцій), вихователь розробляє режим конкретної групи про­довженого дня, враховуючи пропозиції вчителів, побажання батьків.

Режим ГПД

12.00 – 13.00 Прийом учнів

13.00 – 13.55 Перебування на свіжому повітрі

14.00 – 14.20 Полуденок

14.20 -15.00 Виховна година, ігри, суспільно-корисна праця

15.00 – 16.30 Самопідготовка

16.30 – 16.50 Заняття за інтересами

16.50 – 17.00  Завершення роботи ГПД

Режим дня є законом життя, але не може бути постійним, він динамічний, і як динамічне саме життя школи. Періодично, залежно від змін місцевих умов, удосконалення навчально-виховного процесу, вихователь Лоза НаталіяАнатоліївна  переглядає та змінює раніше вироблений режим.

Правила внутрішнього розпорядку складено на основі за­гальнопедагогічних вимов до організації і проведення навча­льно-виховної роботи, місцевих умов і можливостей.

Для того, щоб діти  мали  час побути на самоті або в невеликому колі друзів,  Лоза Наталія Анатоліївна  оформила куточок усамітнення, де дитина може посидіти у «Чарівному кріслі», послухати заспокійливу мелодію, відпочити.

Відповідно до плану виховної роботи ГПД проводяться виховні години. Теми виховних годин пов’язані з усіма аспектами життя і діяльності молодших школярів. Тут і

  • Патріотичне виховання ;
  • Морально-естетичне;
  • Правове ;
  • Трудове ;
  • Художньо-естетичне;
  • Фізичне ;
  • Екологічне .

Організація навчально-виховного процесу

Лоза Наталія Анатоліївна всі елемента щоденного плану сконцентрувала по таких етапах, які можна щоденно конкретизувати різними видами діяльності.

Організація групи продовженого дня

1. Прийом учнів у групу.

Обмін інформацією з класоводом про навчальні завдання для учнів.

Відзначення відсутніх учнів у журналі і вияснення причин відсутності.

Звільнення від перебування на групі хворих учнів згідно розпорядження медичної сестри ФАПу та письмового (усного) про­хання батьків.

Оголошення учням основних заходів протягом дня.

Організація підготовки учнів до години дозвілля, «години здоров’я» (переодягання у спортивну форму, підбір інвента­ря) чи до обіду .

Повторення правил поведінки учнів у коридорах, дворі, на сходах, вулиці.

Організаційний вихід учнів з класу.

2. Година здоров’я

Мета: Сприяти активному відпочинку дітей після розумової діяльності, розвивати м’язеву систему, покращити роботу серцево-судинної та дихальної системи, удосконалювати навики стрибання, метання в ціль і на дальність. Виховувати кмітливість, спритність, чесність, дружбу, дисциплінованість.

Інвентар: М’ячі (великі і малі),  скакалки.

– Підготовча частина.

Шикування. Ознайомлення зі змістом години здоров’я. Ходьба, різновиди ходьби. Повільний біг з переходом у ходьбу.

Рухові вправи на розвиток м’язів загальнорозвивальні вправи є засобом підготовки організ­му до наступних рухових дій дітей.

Друга частина «години здоров’я» (20-40 хв.) можна на­звати основною для активного відпочинку дітей. Вона склада­ється, в свою чергу, із загальних для всіх дітей ГПД рухливих ігор, естафет, спортивних розваг .

Проведення зі всім класом рухливих ігор і естафет, які не­суть у собі великий емоційний заряд, сприяє більш швидкому і повному переключенню дітей на другий вид діяльності, а, від­повідно, і більш повному відпочинку.

Активні рухи цієї частини сприяють розвитку швидкості, спритності, сили і витривалості, швидкісно-силових якостей; збагачують руховий досвід дітей та знання про рухливі ігри.

Самостійні ігри дітей і спортивні розваги в парах, невели­ких групах повніше задовольняють індивідуальні нахили дітей до різних рухових дій, сприяють подальшому їх відпочинку.

Третя частина – заключна (5-7 хв.) направлена на органі­заційний кінець активного відпочинку учнів. У неї входять зага­льне шикування, спокійна ходьба по майданчику або декілька вправ на увагу з тим, щоб привести організм дітей у відносно спокійний стан, при якому можлива ефективна наступна на­вчальна діяльність (самопідготовка).

«Година здоров’я» обов”язково передбачає організацій­ний прихід дітей на ігровий майданчик і вихід до школи.

3. Обід

Для вихователя обід – це важливий виховний захід. Тому вихователь закріпляє в учнів навички самообслуговуван­ня, культури та гігієни поведінки в їдальні, бережливого став­лення до хліба і продуктів харчування, навчає шанувати пра­цю поварів та обслуговуючого персоналу.

Цей захід складається з трьох етапів.

Підготовча частина

Миття рук милом.

Повторення правил поведінки в їдальні.

Накриття черговими учнями столів.

Основна частина

При вживанні їжі навчає  дітей правильно три­мати руки на столі, складати тарілки та дотримувати чистоту за столом, дотримуватися гігієнічної поведінки за столом.

Заключна частина

Подяка поварам.

Прибирання черговими столів.

4. Прогулянка

Під час прогулянки вихователь групи продовженого дня вирішує цілий комплекс оздоровчо-гігієнічних і пізнава­льних завдань. Широко використовуються різноманітні ігри на місцевості та інші види фізичних вправ. Плануючи прогулянку, вихователь заздалегідь повідомляє про це учнів, пропонує їм, що одягнути, як підготуватися.

Прогулянки є тематичними і цілеспрямованими. У прове­денні всіх заходів під час прогулянки, вихователь надає школярам більше самостійності і творчої ініціативи, не нав”язувати учням те, що їм не подобається. Всі фізичні впра­ви вихователь проводить в ігровій формі.

Під час прогулянок діти займаються орієнтуванням на міс­цевості, вчаться визначати сторони світу за різними ознаками (за деревами, пеньками, сонцем тощо).

Вчитель виховує бережне ставлення до живої природи. Наприклад, на території нашої школи є мурашник. Вихователь спонукає придивіть­ся до цих трудяг, до їх високої організації праці, звертає увагу на те, що серед них немає лінивих і дармоїдів, кожна мурашка має свою справу. Ці маленькі сані­тари знищують личинок, дрібних комашок, які шкодять довкіллю. Отже, від них багато в чому залежить здоров”я і краса довкілля. Тому мурашники не можна руйнувати. Звертає  увагу на зв”язок рослинного світу з тваринним, ґрунтом, географічним положенням і кліматичним поясом.

3.Самопідготовка

Мета: Поглиблювати вміння і навички учнів самостійно виконувати домашні завдання, сприяти кращому засвоєнню навчального матеріалу; раціонально використовувати свій час; вчити дітей самостійно працювати з підручником, довідковою літературою; виховувати акуратність, старанність, взаємодопомогу, товаришування та дисциплінованість.

Підготовча частина:

Приготування зошитів, підручників, необхідного приладдя. Уточнення домашніх завдань. Дозування часу по предметах. Проведення вправ, дидактичних ігор для збудження інтересу до тем.

– Основна частина:

Повторення матеріалу, вивченого на уроці. Самостійне виконання домашніх завдань. Індивідуальна робота. Фізкультхвилинки.

– Заключна частина:

Відзначення найстаранніших учнів під час самопідготовки. Підсумок. Виставка зошитів.

Заняття за інтересами

Кляксографія;

Ниткографія,

Точкове малювання;

Малювання на мокрому папері,

Монотопії;

Колаж;

Настільні ігри;

Виготовлення аплікації;

Читання художньої літератури з бібліотеки;

Сюжетно-рольові ігри.

 

Завершення роботи в ГПД 

1. Повторення правил дож нього руху.

2. Прибирання робочих місць.

3. Збір дітей додому.